Over ons

Geschiedenis

Formedica is een snelgroeiend landelijk opererend projectbureau dat gespecialiseerd is in de (her)inrichting van medische ruimtes. Het bedrijf is ontstaan uit vier verschillende ontwerp- en productiebedrijven die hun krachten gebundeld hebben. Het resultaat van deze samenwerking is een snel opererend en flexibel bedrijf dat meer is dan de som der delen.

Missie
Met Formedica willen we niet alleen de ontwikkelingen van de zorg volgen, maar ook zelf vorm geven door middel van een sturende rol bij de ontwikkeling van de praktijk van de toekomst.
Het eerste doen wij door te werken met professionals die steeds op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de eisen van de medische praktijk en apparatuur en die zodoende onze klanten altijd kunnen helpen met het juiste advies.

Het tweede doen we door met frisse ideeën de veranderingen tegemoet te treden in de zienswijzen over de rol van een zorgcentrum in de gezondheidszorg en in de wijze waarop medicus en patiënt met elkaar omgaan. Deze visie willen we implementeren in de ontwerpen en uitvoering van een duurzame praktijk.

Hierin kunnen we richting geven door vanaf het begin van een project onze ideeën in het ontwerpproces op te nemen, waarbij licht en ruimte en gebruik van groen in het interieur een belangrijke rol spelen. Bij de productie van het interieur kunnen we gebruik maken van materialen die voldoen aan de eisen van een medische praktijk, maar die tegelijkertijd duurzaam zijn, zoals b.v. mogelijkheid tot hergebruik, of zelfs van materialen die biologisch geproduceerd zijn. De ontwikkelingen hierin gaan snel en we willen daarin een motiverende rol spelen.

Onze visie
De gezondheidszorg wordt steeds complexer. Door de marktwerking en de gewijzigde financieringsstromen gaan zorgaanbieders commerciëler werken. Daarnaast worden initiatieven ontwikkeld om de dure 2e-lijns zorg onder te brengen bij 1e-lijns zorgcentra, de 1,5-lijnszorg. Een gevolg hiervan is dat steeds meer specialisten gaan samenwerken met huisartsen om deze zorg te optimaliseren. Hierdoor ontstaan er nieuwe gezondheidscentra in buurten en wijken met huisartsen, specialisten, apothekers en fysiotherapeuten die de zorg gezamenlijk onder één dak aanbieden.

De betrokken zorgaanbieders willen met een gezondheidscentrum uitstralen dat het een plek is waar je voor diverse vormen van zorg op een prettige manier geholpen wordt. Tegelijkertijd willen al die verschillende partijen hun eigen identiteit behouden.

De tegenstelling tussen uniformiteit van gezondheidscentra als geheel en de individuele wensen van elke zorgaanbieder afzonderlijk vraagt om een partij die bij (her)inrichting de regie neemt.

Formedica is die partij. Onze meerwaarde is dat wij bij de verbouwing van bestaande praktijken en nieuwe gezondheidscentra zorgen dat wordt voldaan aan alle individuele inrichtingseisen, terwijl er tevens een toegevoegde waarde is voor de uitstraling van het gezondheidscentrum als geheel.