Inrichting huisartsenpraktijk

Wij verzorgen de inrichting van uw artsenpraktijk helemaal volgens uw wensen en
houden daarbij rekening met alle eisen waar een goed draaiende praktijk aan
moet voldoen.

 

De veelzijdige huisartsenpraktijk

De huisarts is de spil van de 1e-lijnszorgcentra. Door de veranderende financieringsstromen in de zorg worden steeds meer taken overgeheveld van het dure ziekenhuis naar de praktijk van de huisarts. De marktwerking dwingt de huisarts dit allemaal zelf te organiseren. Het is daarom bij de inrichting van een nieuwe huisartsenpraktijk van belang om alle zorgtaken van de huisarts goed in kaart te brengen.

Met zorg ingericht

Een uiteindelijk ontwerp voor de inrichting van de artsenpraktijk is pas geslaagd als alle voor de zorgtaken van belang zijnde factoren er zo volledig mogelijk in zijn verwerkt. Dan pas kunnen de andere facetten van het ontwerp tot hun recht komen, zoals licht, kleur en materiaalgebruik. Zij maken dat er uiteindelijk een praktijk wordt opgeleverd die als het ware om de gebruiker heen is gebouwd. Zowel de medewerkers in de huisartspraktijk als de patiënten kunnen zich hier op hun gemak voelen, wat ervoor zorgt dat de laagdrempelige positie van de zorg in de wijk behouden blijft.

 

Formedica’s partner voor praktijkinrichting

 

Formedica's partner bij het inrichten van uw huisartsenpraktijk

Lees meer: