Healing Environment en praktijkinrichting

Wat is een healing environment?

Een healing environment is een (fysieke) omgeving die erop gericht is om het welzijn van patiënten, familie en werknemers te bevorderen en hun eventuele stress te verminderen. De focus van een healing environments ligt op het gebruik van natuurlijke elementen: natuur, daglicht, frisse lucht en stilte. Veel studies hebben aangetoond dat er een relatie bestaat tussen het zien van natuur (bijvoorbeeld planten) en een verbetering van de gezondheid. Onderzoek naar healing gardens, tuinen waar patiënten tijdens hun verblijf in de zorginstelling gebruik van kunnen maken, wijzen op een positief effect op de gezondheid.

Healing environment is niet per se hetzelfde als ‘healthy environment’. Dit laatste gaat meer om de fysieke voorwaarden voor een inrichting, dus het creëren van een omgeving waar de medici hun werk optimaal kunnen uitvoeren, zodat zij zich zo volledig mogelijk kunnen richten op de behandeling van de patiënt.

Hoe creëer je een healing environment?

‘Healing environment’ en ‘healthy environment’ zijn beide thema’s die wij als uitgangspunt nemen wanneer ons gevraagd wordt om voor een praktijk of een gezondheidscentrum een oplossing te vinden.
De eerste stap is de ontwikkeling van een inrichtingsplan dat u en uw medewerkers de mogelijkheid biedt uw werk in een optimaal georganiseerde omgeving te doen. Pas als aan deze voorwaarde is voldaan, kan er ruimte zijn voor de thema’s die mensen associëren met het begrip ‘healing environment’, namelijk een omgeving waar de patiënt zich welkom en op z’n gemak voelt en die rust en warmte uitstraalt. En tegelijkertijd moet die omgeving de patiënt het gevoel geven dat u als medicus uw werk in een professioneel verantwoorde setting doet.

In de praktijk

De elementen die we hiervoor hanteren zijn: gebruikmaking van ruimte en vorm, het toepassen van een juiste mix van materialen, het zo optimaal mogelijk gebruik maken van (dag)licht, de balans vinden tussen openheid en privacy en kijken naar mogelijkheden om levend groen toe te passen binnen het ontwerp. Tenslotte het toepassen van signing, d.w.z. bewegwijzering en communicatie binnen het pand die helder, duidelijk en rustgevend is.

Lees meer: