Apotheekinrichting

Voor de complexe logistiek in een apotheek is het voor de apotheker van
belang om bij de inrichting van z’n nieuwe praktijk met een partij te werken die
daar met bewezen expertise oplossingen voor creëert. Formedica is die partij.

Functioneel interieur

De apotheek is een logische partner van de huisarts in een gezondheidscentrum, omdat er natuurlijk veel doorverwijzingen zijn en er vaak wordt gewerkt met een gezamenlijk patiëntensysteem voor de medicatie. Een belangrijk aspect van de inrichting van een apotheek is een goede organisatie wat betreft opname, logistiek, opslag, uitgifte en de algehele verwerking van de medicijnen. Dat alles binnen een betrouwbaar systeem. Dit vraagt om een apotheekinrichting en een interieur die het beste past bij het door u gekozen systeem.

Logistiek in de apotheek

Belangrijk is ook de logistiek, de positie in het pand, de grootte van de werkplekken en het te verwachten gaan en staan van de medewerkers. Wordt er gewerkt met een standaard opslag, of met een medicijnenrobot, met een centraal aanvoersysteem vanaf de groothandel, of met een smart-filling systeem? Al deze keuzes bepalen het inrichtingsplan en moeten, samen met de uitgangspunten voor een prettige werkomgeving, zorgen voor een ontwerp dat helder is van opzet en duurzaam in de uitvoering.

 

Onze partners voor apotheekinrichting

 

Formedica werkt voor de inrichting van uw apotheek samen met een aantal vaste, betrouwbare partners:

Autopharma is Formedica's partner voor apotheekinrichting
Pharmaned is Formedica's partner voor apotheekinrichting

Lees meer: